Vårt elevhälsoteam består av:

Skolsköterska Lena Nilsson telefon: 040-6190503

Skolkurator Anna Johansson telefon: 040-6190506

Specialpedagog Pia Lena Berqvist telefon: 040-6190510

Dessutom finns läkare och psykolog att tillgå efter behov.