På Dag Hammarskjöld vistas 14 barn tillsammans med 3 pedagoger. Vår förskola har fem åldershomogena grupper. Vår grundtanke är att pedagogerna som inskolar ett-åringarna följer barngruppen fram tills överlämnandet i förskoleklassen. Förskolan strävar mot att alla barn ska ha inflytande och känna delaktighet under sin tid på förskolan. Förskolan har ett gemensamt läsårstema och en gemensam uppstart av temat. Barnens nyfikenhet, intressen och behov ligger sedan som grund för gruppernas fortsatta projekterande.

Telefonnummer till Dag Hammarskjöld: 0700-001820