Förskoleklassen

Någonting om Förskoleklassen på Hindby Småskola i Malmö.

Vi arbetar efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Dessutom vill vi att all vår verksamhet ska genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Vi arbetar mycket med språket och lägger grunderna för läs- och skrivinlärningen då vi utgår ifrån grunderna i Bornholms-modellen med rim och ramsor, stavelser och korta och långa ord och ljud. 

Vi arbetar med mattelekar och matematiken i vardagen.

Barnen ges även möjlighet att skapa med olika material och använda alla sina sinnen. 

Vi reflekterar mycket tillsammans med barnen kring hur man behandlar varandra, hur en god kompis är, hur man löser konflikter och kring olika känslor. 

 


 

Skolinspektion

Vi har glädjen att meddela att Hindby Småskola har blivit godkänd av skolinspektionen utan några anmärkningar hösten 2016.

Detta innebär att allt arbete som elever, lärare, pedagoger. rektor och föräldrar lagt ner har gett utdelning.

Nu fortsätter vi framåt mot en ännu bättre skola!

Föräldrainloggning