Förskoleklassen

Någonting om Förskoleklassen på Hindby Småskola i Malmö.

Vi har glädjen att meddela att Hindby Småskola har blivit godkänd av skolinspektionen utan några anmärkningar hösten 2016.

Detta innebär att allt arbete som elever, lärare, pedagoger. rektor och föräldrar lagt ner har gett utdelning.

Nu fortsätter vi framåt mot en ännu bättre skola!

Föräldrainloggning