Välkomna till skolstart den 15 augusti 2016 kl 9.30!

Alla elever, från Förskoleklass till årskurs 4, samlas på skolgården vid flaggstången kl 9.30. Därefter går eleverna in i sina klassrummen med respektive lärare och avslutar där sin första skoldag.

Fritidshemmet är öppet som vanligt.

Välkomna!