Skolan

På Hindby Småskola har vi skola från årskurs 1 till årskurs 5.

Läsårsplanering för eleverna, Hindby Småskola 2015/2016  
                 
Höstterminen 2015            
Skolan börjar för eleverna       17-aug    
Höstlov i skolan v.44        26-30 okt  
Luciafirande utomhus       10-dec    
Skolavslutning         18-dec    
                 
Vårterminen 2016            
Studiedag, fritids har öppet     11-jan    
Skolan börjar för eleverna.       12-jan    
Sportlov v.8         22-26 februari  
Påsklov v 12         21- 24 mars  
lovdag, Fritids är öppet       06-maj    
Studiedag Fritids är öppet       10-maj    
Studiedag, utvärderingsdag. Alla verksamheter är stängda.           20-maj    
Skolavslutning         15-jun    
                 
Två studiedagar ska läggas ut till under läsåret. Vi återkommer med information.  
                 
                 

Föräldrainloggning